Térítési díj változás

2022. október 7. -től lépnek életbe Intézményünkben az új térítési díjak. A fenntartó Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által hozott 10/2022. (IX.07.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiak alakulnak térítési díjaink:

Szociális étkeztetés:

A szociális étkezés intézményi térítési díja nettó 835,- Ft/nap/fő, melyből a szállítási költség
nettó 150,- Ft/nap/háztartás. Az egy háztartásban élő személyeknek történő kiszállításkor csak
egy szállítási díjat lehet felszámítani. Az önkormányzat az ellátást igénybe vevő, alacsony
jövedelemmel rendelkezők részére, az intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt
biztosít, az alábbiak szerint:


a 45.000,- Ft/fő/hó összeget meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak
kedvezménye 480,-Ft/nap/fő

a 45.001 – 60.000,- Ft/fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:
355,- Ft/nap/fő


a 60.001 – 75.000,- Ft/fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:
300,- Ft/nap/fő


a 75.001 – 90.000,- Ft/ fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:
255,- Ft/nap/fő

Bentlakásos intézményi ellátások:

Fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja: 3.585,- Ft/nap

Demens ellátottak bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja: 4.080,- Ft/nap

Időskorú ellátottak bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja: 4.410,- Ft/nap

Átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló – gondozó otthoni ellátás térítési díja: 4.410,- Ft/nap

Kategória: Hírek | A közvetlen link.