Bemutatkozás

Nógrád megye az ország összterületének mindössze 2,7% -a, lakosságával (2011 -ben 204 917 fő) és területével (2546 km). Településszerkezetét az aprófalvak túlsúlya jellemzi, közel 60% – a nem haladja meg az 1000 fős lélekszámot. A megyében található közigazgatásilag önálló 129 településből csupán 6 rendelkezik városi ranggal.Ezekben a városokban él a megye lakosságának közel 45 % – a. Nógrád megye az ország északi határvidékének a földrajzi középpontja, az ország észak – keleti részének a fővároshoz legközelebb eső pontja. A megyét hat kistérség alkotja, melynek központjai a megye hat városa: Balassagyarmat, Szécsény, Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság.

A Szent Erzsébet Idősek Otthona általános jogutódja a Balassagyarmat Városi Tanács által, 1952-től fenntartott szociális otthonnak.A szolgáltatás célja, hogy a szociális törvény alapján az idősek számára ellátást biztosítson a megye egész területéről, melynek során tiszteletben tartja a lakók alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez és lelki egészséghez való jogot.

Városunkról bővebben: www.balassagyarmat.hu